โครงการบ้านหลังแรก 2558-2559
โครงการบ้านหลังแรก 2558-2559 (ส่วนโครงการบ้านหลังแรก 2554-2555 ยังคงใช้ได้จนถึงปีภาษี 2559) ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้สูงสุดปีละ ฿120,000 สำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตระหว่าง 13 ต.ค. 2558 – 31 ธ.ค. 2559 ในราคาไม่เกิน ฿3,000,000*1 โดยคำนวณสิทธิ์จาก 20% ของราคาบ้านหลังแรกแล้วแบ่งใช้สิทธิ์เป็นเวลา 5 ปีเท่าๆ กัน ซึ่งเจ้าของบ้านหลังแรกที่ซื้อในช่วงเวลานั้นจะใช้สิทธิได้จนถึงปีภาษี 2562 หรือ 2563 แล้วแต่ว่าซื้อบ้านหลังแรกในปีไหน ทั้งนี้บ้านหลังแรกจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโดก็ได้แต่ต้องเป็นบ้านใหม่เท่านั้น (บ้านมือสองไม่อยู่ในเกณฑ์ได้สิทธิประโยชน์นี้) อย่างไรก็ดี ถ้าเคยมีบ้านหลังแรกมาก่อนหน้านี้แล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์นี้ได้

ค่าลดหย่อนบ้านหลังแรกนี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ


เจ้าของบ้านหลังแรกจะใช้สิทธิลดหย่อนได้ 20% ของราคาบ้านที่ซื้อมา โดยจะเฉลี่ยใช้สิทธิเท่าๆ กัน 5 ปี ตัวอย่างเช่น

ถ้าซื้อบ้านมาในราคา ฿3,000,000 จะได้รับค่าลดหย่อน ฿600,000 (20% ของราคาบ้าน ฿3,000,000)

ค่าลดหย่อน ฿600,000 จะเฉลี่ยใช้สิทธิได้ 5 ปี ตกปีละ ฿120,000 (฿600,000 ÷ 5 ปี)

ค่าลดหย่อนนี้สามารถใช้ได้จนถึงปีภาษี 2562 หรือ 2563 แล้วแต่ว่าซื้อบ้านหลังแรกในปีไหน

การรักษาสิทธิ


คุณต้องมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านหลังแรกโดยไม่ได้ขายหรือโอนต่อให้ใครติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปีนับตั้งแต่แต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์บ้านหลังแรก เว้นแต่กรณีถึงแก่ความตายหรือกรณีบ้านหลังแรกนั้นสิ้นสภาพไปทั้งหมด

โครงการบ้านหลังแรก 2554-2555
โครงการบ้านหลังแรก 2554-2555 เป็นโครงการพิเศษที่ยกเว้นภาษีสูงสุดปีละ ฿100,000 สำหรับคนที่ซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตระหว่าง 21 ก.ย. 2554 – 31 ธ.ค. 2555 ในราคาไม่เกิน ฿5,000,000*2*3 ซึ่งเจ้าของบ้านหลังแรกที่ซื้อในช่วงเวลานั้นจะใช้สิทธิได้จนถึงปีภาษี 2558 หรือ 2559 แล้วแต่ว่าซื้อบ้านหลังแรกในปีไหน ทั้งนี้บ้านหลังแรกจะเป็นบ้านเดี่ยวหรือคอนโดก็ได้

สิทธิยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรกเป็นค่าลดหย่อนแบบพิเศษที่สามารถเอาไปหักออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้โดยตรง

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ


เจ้าของบ้านหลังแรกจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จำนวน 10% ของราคาบ้านที่ซื้อมา โดยจะเฉลี่ยใช้สิทธิเท่าๆ กัน 5 ปี ตัวอย่างเช่น

ถ้าซื้อบ้านมาในราคา ฿5,000,000 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ฿500,000 (10% ของราคาบ้าน ฿5,000,000)

สิทธิ ฿500,000 จะเฉลี่ยใช้สิทธิได้ 5 ปี ตกปีละ ฿100,000 (฿500,000 ÷ 5 ปี)

สิทธิยกเว้นภาษีนี้จะใช้ได้จนถึงปีภาษี 2558 หรือ 2559 ขึ้นอยู่กับปีที่ซื้อบ้านหลังแรก

สิทธิยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรกนี้สามารถเอาไปหักออกจากค่าภาษีได้โดยตรง จึงช่วยให้ประหยัดภาษีมากกว่าค่าลดหย่อนทั่วไป เช่น ถ้าบังเอิญมีค่าภาษี ฿150,000 แต่พอดีได้สิทธิจากโครงการบ้านหลังแรกมา ฿100,000 ก็จะช่วยให้ค่าภาษีลดลงเหลือ ฿50,000 ทันทีโดยไม่ต้องคำนวณตามอัตราภาษีซ้ำอีกเหมือนค่าลดหย่อนอื่นๆ

The_first_house
กฏกระทรวง โครงการบ้านหลังแรก

**อ้างอิง
1 :กฎกระทรวง ฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559)
2 :พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 528) พ.ศ. 2554
3 :ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 213)

ขอขอบคุณบทความจาก iTAX.in.th
ขอขอบคุณรูปภาพจาก Google.com , thebkkresidence.com