Source : homedit

อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับของที่จะทิ้งแล้วลองมาดูกันดีกว่า ว่าเราสามารถนำของใกล้ตัวอะไรมาประยุกต์ใช้ปลูกต้นไม้ได้บ้าง ลองมาดูกันดีกว่า

รีไชน์เคิล-ของแต่งบ้าน-01

รีไชน์เคิล-ของแต่งบ้าน-02

รีไชน์เคิล-ของแต่งบ้าน-03

รีไชน์เคิล-ของแต่งบ้าน-04

รีไชน์เคิล-ของแต่งบ้าน-05

รีไชน์เคิล-ของแต่งบ้าน-06

รีไชน์เคิล-ของแต่งบ้าน-07

รีไชน์เคิล-ของแต่งบ้าน-08