ชื่อร้าน : สีไทยพาณิชย์

ศูนย์เทคโนโลยีผสมสีระบบคอมพิวเตอร์

จำหน่ายเครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง เคมีภัณฑ์

Tel : 074-223-860 , Fax : 074-223-890

10830687_372345716275059_1995580112100043549_o