ชื่อร้าน : หจก.วีระวัสดุก่อสร้างหาดใหญ่

จำหน่ายสินค้าและบริการ วัสดุก่อสร้าง

เบอร์โทร 074-423999 , 074-556115-6

11536513_1648141492076268_5933675960403144610_o