Source : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

2013121020570569108

เตือนภัยเทคนิคกลโกงที่ดินและวิธีป้องกัน

การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภท ที่ดิน และ บ้าน เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงมาก จึงมักมีปัญหาทุจริตหลอกลวงเกิดขึ้นเสมอ จน เป็นเหตุให้ผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นสุจริตชนจำเป็นต้องสูญเสียเงินทองไป อย่างไม่น่าเกิดขึ้น
สำหรับกลโกงที่ดินที่เกิดขึ้นในบ้านเรา เป็นประจำถ้าสรุปกันออกมา คงหนีไม่พ้นกลโกงยอดดังต่อไปนี้
1. มาขอกู้เงิน แล้วนำโฉนดที่ดินมาวางค้ำประกันไว้ โดยไม่ยอมจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ผู้กู้ก็ไปยังกรมที่ดิน เพื่อขอคัดลอกโฉนดใหม่ เพราะแจ้งว่า ทำโฉนดที่ดินสูญหาย เจ้าหน้าที่ก็จะออกใบแทนโฉนดที่ดินมาให้ หลังจากนั้นผู้กู้ก็จะนำไปจดทะเบียนขาย ขายฝาก หรือจำนองเพื่อยื่นกู้ต่อไป หรือ ขโมยเอาโฉนดที่ดินของผู้อื่นมาแก้ไขชื่อ แล้วเอาไปประกันเงินกู้หรือทำสัญญาจะซื้อขายกับผู้อื่น ซึ่งกรณีนี้ คนลวงจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ แต่จะติดต่อหาเงินจากบุคคลภายนอกโดยทำสัญญากู้กันเอง หรือทำสัญญาจะซื้อจะขายรับเงินมัดจำไว้ล่วงหน้า เมื่อได้เงินแล้วก็หายตัวไปเลย
2. เจ้าของที่ดินหลอกลวงผู้ซื้อโดยการชี้ที่ดินขายให้ผิดกับความ จริง เช่น สภาพที่ดินอยู่ไกลถนน ไกลแม่น้ำ หรือสภาพที่ดินเป็นถนน หรือถูก น้ำเซาะพังหายไป หรือจำนวนที่ดินไม่ครบ เวลาพาผู้ซื้อไปดูที่ดินจะชี้ที่ดิน แปลงอื่นซึ่งอยู่ใกล้ถนนหรือไกลน้ำบางครั้งถึงกับลงทุนขุดย้ายหลักเขตที่ดิน โดยนำหลักเขตที่มีเลขหมายตรงกับโฉนดมาปักไว้แทนก็มี
3.อ้างตัวเป็นเจ้าของโครงการ โดยแอบอ้างเอาที่ดินของคนอื่นมาปักป้ายประกาศสร้างโครงการบ้านจัดสรร เปิดสำนักงานชั่วคราว พิมพ์โฆษณาเปิดให้จองบ้าน ให้ผู้จองวางมัดจำหรือจ่ายเงินดาวน์จากนั้นก็เชิดเงินหนีหายไปและอีกเหตุการณ์ที่เจอกันบ่อยคือ เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ไม่ยอมทำตามที่โฆษณา ไว้ เช่น โฆษณาว่าจะตัดถนน สร้างสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ฯลฯ แต่ต่อมาพอสร้างเรียบร้อยแล้ว ก็นำสิ่งต่าง ๆ นั้น ไปแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว เช่น ให้บุคคลอื่นเช่าเป็นตลาดหรือบางครั้งนำที่ดินดังกล่าวไปจำนอง
4. กระทำตนเป็นนายหน้าวิ่งเต้นขายที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดิน โดย ขอค่านายหน้าแล้วหลอกให้เจ้าของที่ดินเซ็นสัญญามัดจำผูกมัดให้โอนที่ดินให้ ก่อน โดยชำระเงินแต่บางส่วน ที่เหลือจะชำระภายหลังจากนั้นจะสมคบกับผู้ ซื้อ ผู้รับจำนอง หรือผู้รับซื้อฝากจดทะเบียนที่ดินนั้นต่อไปโดยไม่ชำระเงิน ส่วนที่เหลือให้

 วิธีป้องกันการถูกหลอกลวงเกี่ยวกับที่ดิน
สำหรับแนวทางและวิธีการป้องกันทุจริตหลอกลวงเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อใช้เป็น หลักปฏิบัติในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่อไป ประกอบด้วยแนวทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเก็บรักษาโฉนดไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย ทั้งนี้โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 เกิดสูญหายขึ้นมาต้องรีบแจ้งความโดยด่วน และไปขอให้เจ้าพนักงาน ที่ดินออกใบแทนให้ใหม่ทันที
2. อย่าหลงเชื่อมอบโฉนดของท่านให้ผู้อื่นถ้าจำเป็นจริง ๆ ควรมอบให้เฉพาะกับ บุคคลที่เชื่อถือได้เท่านั้น และขอให้หลีกเลี่ยงการมอบโฉนดให้คนอื่นไปพร้อม ๆ กับบัตรประชาชน
3. ก่อนซื้อ รับจำนอง หรือรับซื้อฝากที่ดิน ควรไปตรวจสอบที่ดินด้วยตนเองให้ แน่นอนก่อนว่าที่ดินอยู่ที่ใหน สภาพเป็นอย่างไร ราคาที่ดินพอสมควรหรือไม่ นอกจาก นั้นควรไปขอตรวจสอบหลัดฐานที่สำนักงานที่ดินด้วย ทั้งนี้ถ้าเป็นไปได้ก่อนจะ ซื้อขายที่ดินควรจะทำการรังวัดเสียก่อน
4. อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาหรือนายหน้าที่มาชักจูง ควรตรวจที่ตั้งที่ดินด้วยตน เอง เช่น อยู่ไกล้ไกลถนน และสภาพที่ดินเป็นอย่างไรก่อนซื้อ

“อย่าหลงเชื่อนายหน้าเพียงแค่คำบอกเล่า เมื่อซื้อขายที่ดินเรียบร้อย ต้องลงชื่อผู้ซื้อในทะเบียนที่ดินในทันที ถ้าผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้เงินไม่ครบ ไม่ควรโอนแม้กรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่มีหลักประกัน ผู้ถือกรรมสิทธ์ที่ดินควรหมั่นลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินตัวเองว่ามีการรุกล้ำเขตแดนหรือไม่ ควรเช็กข้อมูลกับกรมที่ดินด้วยเสมออย่างน้อย 2 ปีครั้ง หรือปีละครั้งได้ยิ่งดี”