Source : wordofdecor.com

ใครจะรู้ว่าจานข้าวนอกจากไว้ใช้ใส่อาหาร ใส่ข้าวแล้ว ยังสามารถนำมาดัดแปลงเป็นไอเดียที่เกร๋ไกร๋สไลเดอร์ มาตกแต่งห้องได้อีกด้วยวันนี้เราจะพามาชมไอเดียดีๆ และแปลกๆแบบนี้กันครับ

Идеи-оформления-стен-2

Идеи-оформления-стен-5

Идеи-оформления-стен-8

Идеи-оформления-стен-9

Идеи-оформления-стен-10

Идеи-оформления-стен-11

Идеи-оформления-стен-13

Идеи-оформления-стен-15

Идеи-оформления-стен-16

Идеи-оформления-стен-18

Идеи-оформления-стен-20