หวังว่าไอเดียนี้จะจุดประกายความคิด ริเริ่ม ของเพื่อนๆได้ดีไม่น้อย ลองชมและลองทำไปปรับใช้ สร้างสรรค์ผลงานตกแต่งบ้านกันต่อไปได้เลยครับ
ที่มา Kosip