Source : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้าน ทำไมกู้ไม่ผ่าน

ในปัจจุบันมีหลายคนที่ยื่นขอสินเชื่อบ้าน ไม่ผ่าน วันนี้เราจะพามาดู 4 ปัจจัยหลักๆกันเลยครับ

13307304_1084771108235617_911195725880297713_n
1. มีหนี้สินมากเกินไป ซึ่งหนี้สินทั้งหมดเป็นชื่อของผู้ยื่นกู้ และเมื่อรวมแล้วมีจำนวนหนี้สินเกินครึ่งของเงินเดือน
2. เลือกซื้อบ้านราคาสูงกว่ารายได้ หลายคนอยากซื้อบ้านที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของคนในครอบครัว บนทำเลที่ถูกใจ แต่รายได้ของครอบครัวไม่เอื้ออำนวย เปอร์เซ็นต์ที่ธนาคารจะปล่อยกู้ก็คงน้อยนิด
3. ที่มาของรายได้ไม่ชัดเจน ส่วนใหญ่พนักงานบริษัท ข้าราชการ ไม่ค่อยมีปัญหา เพราะมีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ที่ชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ง่าย แต่สำหรับบางคนที่ทำอาชีพอิสระ ค้าขาย หากไม่มีการจัดระเบียบที่มาของรายได้ให้ชัดเจน การขอสินเชื่อซื้อบ้านคงจะเป็นเรื่องยาก เพราะธนาคารไม่สามารถตรวจสอบหลักฐานที่มาของรายได้ต่อเดือน ได้เลย
4. ติดเครดิตบูโร หากมีประวัติการชำระสินเชื่อที่ไม่ตรงเวลา ข้อมูลเครดิตบูโรที่แสดงการชำระล่าช้าจะส่งผลทำให้ธนาคารไม่เชื่อมั่นต่อความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ และจะอนุมัติสินเชื่อยากขึ้