Source : wordofdecor.com

คือดีงาม ไอเดียประยุกต์สิ่งของรอบตัวให้เป็นนาฬิกา ใครจะเชื่อว่าของรอบตัวเราจะประยุกต์ออกมาเป็นนาฬิกาได้สวยงามและลงตัวอย่างงี้

Настенные-часы-своими-руками

Настенные-часы-своими-руками-2

Настенные-часы-своими-руками-4

Настенные-часы-своими-руками-5

Настенные-часы-своими-руками-10

Настенные-часы-своими-руками-11

Настенные-часы-своими-руками-12

Настенные-часы-своими-руками-13

Настенные-часы-своими-руками-14

Настенные-часы-своими-руками-15

Настенные-часы-своими-руками-16 Настенные-часы-своими-руками-17

Настенные-часы-своими-руками-20

Настенные-часы-своими-руками-25

Настенные-часы-своими-руками-29

Настенные-часы-своими-руками-30

Настенные-часы-своими-руками-32

Настенные-часы-своими-руками-33