Source : www.boredpanda.com

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนำของที่ไม่มีประโยชน์แล้วอย่าแกนทิชชู่ มาทำให้เกิดประโยชน์อย่างน่าทึ่ง DIY สุดเจ๋งนำแกนทิชชู่มาตัดเป็นรวดลายตกแต่งบนฝาผนังได้อย่างสวยงามง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนเองง ลุยยยยย

creative-diy-ideas-10-1

creative-diy-ideas-10-2

creative-diy-ideas-10-3

creative-diy-ideas-10-4