Source : wordofdecor.com/

หลายท่านคงมีขวด เปล่าที่เป็นขยะไปแล้ว ไม่ว่าจะขวดพลาสติก ขวดน้ำอัดลม ขวดเบียร์ ขวดไวน์ ขวดเหล้า หรือขวดอะไรก็แล้วแต่นั้นอย่าปล่อยให้เป็นขยะอีกต่อไปวันนี้เราจะพามาชมเทคนิค DIY ขวดให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเมื่อมันได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง

Необычное-использование-бутылок

Необычное-использование-бутылок

Необычное-использование-бутылок

Необычное-использование-бутылок-2

Необычное-использование-бутылок-3

Необычное-использование-бутылок-4

Необычное-использование-бутылок-5

Необычное-использование-бутылок-6

Необычное-использование-бутылок-7

Необычное-использование-бутылок-11 Необычное-использование-бутылок-15

Необычное-использование-бутылок-16

Необычное-использование-бутылок-19

Необычное-использование-бутылок-20 Необычное-использование-бутылок-21 Необычное-использование-бутылок-22

Необычное-использование-бутылок-31

Необычное-использование-бутылок-38