เตือนภัยเทคนิคกลโกงที่ดินและวิธีป้องกัน

Source : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เตือนภัยเทคนิคกลโกงที่ดินและวิธีป้องกัน การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภท ที่ดิน และ บ้าน เป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงมาก จึงมักมีปัญหาทุจริตหลอกลวงเกิดขึ้นเสมอ จน...