4 ปัจจัยหลักๆที่ทำให้การขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน

Source : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน ทำไมกู้ไม่ผ่าน ในปัจจุบันมีหลายคนที่ยื่นขอสินเชื่อบ้าน ไม่ผ่าน วันนี้เราจะพามาดู 4 ปัจจัยหลักๆกันเลยครับ 1. มีหนี้สินมากเกินไป ซึ่งหนี้สินทั้งหมดเป็นชื่อของ...