แต่งห้องทำงาน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

การตกแต่งห้องทำงานด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้  นอกจากโต๊ะชุดทำงานแล้ว ยังจัดเข้าคู่แต่งกับชั้นวางของ หรือตู้เก็บเอกสารเกือบทุกจุดได้อย่างดี ถ้าเราออกแบบโดยคำนึงถึงความเหมาะสม งบประมาณ ประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งการนำ เฟอร์น...

ห้องทำงานในบ้าน (home office design)

เนื่องจากปัจจุบันที่หลาย ๆ คนต้องทำงานที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกเหมือนสมัยก่อน จึงมีเทรนของ ห้องทำงานในบ้านในรูปแบบต่าง ๆ ชึ่งแสดงถึงลักษณะของบุคคลนั้น ๆ วันนี้ทางผู้เขียนได้นำเสนอแบบห้องทำงานในบ้านสวย ...