วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง แต่สร้างรายได้มากมาย 1 ไร่ได้กว่า 6 แสนบาท/ปี

Source : ไทยรัฐออนไลน์ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ประทีป มายิ้ม เกษตรกรเจ้าของ ศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี พื้นที่แค่ 1 ไร่ ปีหนึ่งๆทำเงิ...