มท.ไฟเขียวติดโซลาเซลล์บนหลังคาได้แล้ว

Source : greennewstv.com ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับใหม่ เปิดช่องให้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตดัดแปลงอาคาร บ้านพักและอาคารที่มีขนาดพื้นที่ติดตั้งไม่เกิน 160 ตารางเมตร และมีน...