เปลี่ยนพื้นที่หน้าบ้าน ให้เป็นสวนเรือนกระจก เพื่อการพักผ่อนของคนมีสไตล์

หลายๆคนอยากจะมีที่ว่างรอบๆบ้านเหลือเพียงพอ แต่ยังขาดไอเดียการสร้างการตกแต่งที่อยู่อาศัยให้น่าอยู่ วันนี้เรามีการดัดแปลงสวนหน้าบ้าน ให้เป็นเรือนกระจก ที่มาพร้อมกับเฉลียงขนาดใหญ่เพื่อรองรับกิจกรรมตลอดทั้งวันของคน...