เทคนิคการปลูกมะละกอแขกดำ ศรีสะเกษ…ให้ติดผลดก เนื้อหวาน น้ำหนักดี

ข้อมูล : นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน www.technologychaoban.com ภาพ:  market.taradkaset.com เรียบเรียง : homenayoo.com เทคนิคการปลูกมะละกอแขกดำ ศรีสะเกษ…ให้ติดผลดก เนื้อหวาน น้ำหนักดี มะละกอพันธุ์แขกดำศร...