Renovate ห้องเปล่าเป็นร้านกาแฟ ใช้งบเพียง 8 หมื่นบาท!!

เชื่อว่าเทรนด์ ณ ปัจจุบัน เทรนด์ทำร้านกาแฟก็มาแรงเป็นอันดับต้นๆเลยยิ่งในหาดใหญ่ นี้ร้านกาแฟก็ผุดขึ้นเป็นว่าเล่นแต่จะมีร้านกาแฟสวยๆ ชิคๆก็มีเพียงไม่กี่ร้านน้อยมาก นอกนั้นก็เป็นรูปแบบเดียวกันหมด เรามาชมการ Renova...