“Bear Pond Espresso” ร้านกาแฟเล็กๆในโตเกียว ที่มีคนเข้าไม่ขาดสาย

จะตกแต่งร้านกาแฟให้สวยน่านั่ง ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากอะไรมากมาย เหมือนกับร้าน Bear Pond Espresso ของคุณ คัทซึ ทานากะ ร้านกาแฟเล็กๆในโตเกียว ตกแต่งแบบง่ายๆ สไตล์บ้านๆ ใครเห็นแล้วรับรองว่าต้องตกหลุมรักแน่ๆ “B...