DIY หมอนเก่า…เป็นขาวใหม่…มาซักหมอนเน่าให้ขาวสะอาดกันเถอะ

  เครื่องใช้สำคัญอย่างหนึ่งในห้องนอนของเราก็คือ ‘หมอน’ ซึ่งเป็นของที่เราต้องสัมผัสทุกวัน วันละ 6-8 ชั่วโมง (หลายๆคนมากกว่านั้น) นั่นทำให้เรื่องของความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หมอนเมื่อใช้ไปนา...