ห้องทำงานในบ้าน (home office design)

เนื่องจากปัจจุบันที่หลาย ๆ คนต้องทำงานที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกเหมือนสมัยก่อน จึงมีเทรนของ ห้องทำงานในบ้านในรูปแบบต่าง ๆ ชึ่งแสดงถึงลักษณะของบุคคลนั้น ๆ วันนี้ทางผู้เขียนได้นำเสนอแบบห้องทำงานในบ้านสวย ...