เจ๋งเลย! สอนทำปุ๋ยออร์แกนิกใช้เองแบบบ้าน ๆ By ลุงรีย์ แห่ง Uncleree Organic Farm

เจ๋งเลย! สอนทำปุ๋ยออร์แกนิกใช้เองแบบบ้าน ๆ By ลุงรีย์ แห่ง Uncleree Organic Farm ทำปุ๋ยใช้เองแบบบ้าน ๆ (my home) เจ้าของ : คุณชารีย์ Uncleree Farm เรื่อง : อิสรา สอนสาสตร์ ภาพ : ณัฐวุฒิ เพ็งคำภู เผลอแป...