แต่งห้องทำงาน ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

การตกแต่งห้องทำงานด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้  นอกจากโต๊ะชุดทำงานแล้ว ยังจัดเข้าคู่แต่งกับชั้นวางของ หรือตู้เก็บเอกสารเกือบทุกจุดได้อย่างดี ถ้าเราออกแบบโดยคำนึงถึงความเหมาะสม งบประมาณ ประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งการนำ เฟอร์น...