แอบสงสัย?? เงินเดือนเท่านี้ กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่

  Source :  MoneyHub ในปัจจุบันนี้ บ้านหรือ ที่อยู่อาศัยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นความฝันของใครหลายๆคนเลยก็ ว่าได้ และยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความประสบความสำเร็จของตัวบุคคลนั้น ไ...