‘Mosaic Garden’ ไอเดียแต่งสวนสวยด้วยกระจกสี

แผ่นกระเบื้องที่แตกหัก หรือเศษแก้วจากจานกาแฟ อาจจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานบ้านหรืออะไรก็ตามแต่ ปกติแล้วจะเป็นของที่ต้องเอาไปทิ้ง แต่จริงๆแล้วสามารถสร้างผลงานศิลปะที่สวยงามจากของเหล่านั้นได้ ไอเด...