20 ไอเดีย ชั้นวางหนังสือ เปลี่ยนความจำเจให้เป็นเอกลักษณ์ บนความเรียบร้อยและสวยงาม

สำหรับเพื่อนๆที่เป็นหนอนหนังสือเพื่อเสริมความรู้ หรือชอบซื้อนิตยสารไว้สร้างความบันเทิง และเมื่อมีสะสมเยอะๆเข้า มักจะเกิดปัญหา ไม่มีที่เก็บเพียงพอ เก็บหนังสือไม่เรียบร้อย ไม่เป็นที่เป็นทาง หรือเบื่อกับชั้นหนังสื...