10 ไอเดียออกแบบ “ซุ้ม/ศาลา” ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ประโยชน์ที่มากกว่าแค่เอาไว้นั่งเล่น

ซุ้ม หรือ ศาลา เป็นองค์ประกอบนอกบ้านสำหรับบ้านที่มีพื้นที่สวน ไม่ว่าจะเป็นสวนหน้าบ้านหรือหลังบ้าน ซึ่งฟังก์ชั่นการใช้งานทั่วไปก็คือเอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใน หรืออาจจะจัดเป็นที่รับประทานนอกบ้านก็ยังได้ ...