25 ไอเดียตกแต่งพื้นที่พักผ่อน ในรูปแบบ “สวนสวยบนระเบียง”

เพื่อนๆ หลายคนคงเสียดายพื้นที่ว่างของระเบียงบ้าน หรือเบื่อความจำเจกับการใช้ริมระเบียงบ้านนั้น เป็นเพียงพื้นที่ตากผ้า ครั้งนี้มากับแบบรวมไอเดีย การรังสรรค์พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนขนาดเล็ก บนระเบียงบ้าน สวยงามร่...