แบบบ้านทรงหน้าจั่ว ออกแบบลายเส้นสมัยใหม่ ยกพื้นสูงเป็นใต้ถุนเหมาะกับเมืองไทย

วันนี้มีไอเดียของแบบบ้านใต้ถุนที่น่าสนใจมาฝากล่ะครับ ผลงานการออกแบบของทาง Broadhust Architects ซึ่งจะว่าไปแล้วบ้านใต้ถุนนี่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทย เลยนิยมสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ รูปแบบบ้านหลังนี้จะออ...