บ้านสองชั้นสไตล์รัสติค กับบรรยากาศริมอ่าว เต็มอิ่มกับการพักผ่อนร่วมกับธรรมชาติ

ได้ออกแบบตัวบ้านให้ติดอ่าว มีท่าเทียบเรือกในส่วนของหน้าบ้าน ส่วนด้านหลังนี้น ออกแบบให้มีทางเดินเท้าจากไม้ สู่ตัวบ้าน แนวทึบของต้นมะพร้าว ช่วยสร้างบรรยากาศแบบริมทะเลมากขึ้น   ไอเดียเ...