D.I.Y. เก๋ๆ เปลี่ยนจุกคอร์ก ขยะไร้ค่า ให้กลายเป็นที่ติดตู้เย็น พร้อมปลูกต้นไม้

จุกคอร์ก ซึ่งพอเปิดขวดดื่มแล้วมันก็เป็นของไร้ค่าทิ้งขว้าง ทั้งๆที่ถ้าเราสังเกตดีๆของแต่ละขวด แต่ละยี่้ห้อ ก็จะมีลวดลายและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกัน วันนี้เราจะนำเสนอการเปลี่ยนแค่จุกคอร์กธรรมดา เอามาต่อเติม...