D.I.Y. รีไซเคิลยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วนำมาจัดสวนกันเถอะ

source : amazingarchitecture.net เรียบเรียงใหม่ : finrealestate.com ว่ากันด้วยเรื่องยางรถยนต์เหลือใช้ ยางรถยนต์ที่หมดอายุแล้วนะเราจะเห็นทิ้งไว้เกลื่อนเลยบางที่ก็เอามาทำเป็นกำแพงกั้นนู้นกันนี่ แต่ผมว่ามันทำไ...