ลังกระดาษมีค่าอย่าทิ้ง นำมารีไซเคิลเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้ ตู้ โต๊ะ เตียง และอีกสารพัด

ขยะ เป็นสิ่งที่หลายคนไม่ต้องการ แต่ถ้านำมาบวกกับไอเดียดีๆ ขยะก็อาจจะกลายเป็นทองคำขึ้นมาได้…. เหมือนอย่างเช่นกระดาษลังซึ่งไร้ค่า หลังจากหมดการใช้งานปกติก็ทิ้ง หรือขายต่อให้ซาเล้งไป วันนี้ทาง...