[DIY] มุ้งลวดทำเอง เนียนเหมือนจ้าง ไม่ยากอย่างที่คิด

Source  : pantip.com , คุณ etadear หน้าต่างประตูมุ้งลวดอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ภายในบ้านอาจต้องติดกันเกือบทุกบ้านเลยเพื่อป้องกันทั้ง ยุง แมลงต่างๆ หรือสัตว์เลื้อยคลาน และอีกหนึ่งทางเลือกที่จะไม่ต้องจ้างทำเลยก็ทำซะ...