ไอเดียแต่งบ้านด้วย “Mason Jar” ขวดโหลสุดคลาสสิค

‘Mason Jar’ หรือขวดโหลเมสัน เป็นขวดโหลที่คิดค้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1858 โดย จอห์น แลนดิส เมสัน โดยแต่แรกเริ่มนั้น มีวัตถุประสงค์ใช้สำหรับหมักดองผักผลไม้ แต่ในยุคนี้ เราจะเห็นได้ว่า ขวดโหลเมสัน ได้กลายเป็นของตกแต...