16 ไอเดีย “บ่อน้ำขนาดเล็ก” เลี้ยงปลาก็ได้ ปลูกพืชน้ำก็ดี ให้บ้านมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

การตกแต่งสวนหลังบ้านด้วย “น้ำ” ไม่ว่าจะเป็น บ่อน้ำ บ่อเลี้ยงปลา น้ำพุ หรือน้ำตก ฯลฯ ต่างก็ช่วยให้พื้นที่สวนหลังบ้าน กลายเป็นที่พักผ่อนที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ แต่ไม่ใช่บ้านทุกหลังที่จะมีพื้นที่กว้างพอสำหรับการติ...