19 ไอเดียกั้นห้องด้วยผนังจำลอง สร้างฟังก์ชั่นให้พื้นที่ใช้สอยหลากหลายยิ่งขึ้น

สำหรับบ้านบางหลังที่มีพื้นที่ภายในไม่มากนัก อาจจะทำให้การจัดสรรองค์ประกอบต่างๆ ทำได้ไม่ลงตัวเท่าไหร่ จะเดินเหินหรือจะทำอะไรก็ไม่สะดวก การแก้ปัญหาก็คือสร้างผนังจำลองขึ้นมาเพื่อแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้หลากหลายยิ่...