10 ไอเดีย ตกแต่งผนังกำแพงในสวน สร้างบรรยากาศให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

สำหรับบ้านที่มีพื้นที่ลานด้านข้าง ที่เป็นพื้นที่ว่างระหว่างตัวบ้านกับกำแพง/รั้วบ้าน มักจะเป็นส่วนที่ถูกมองข้ามในแง่ของการตกแต่ง เพราะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพียงพื้นที่แคบๆ จึงไม่สามารถทำอะไรได้มาก แต่ในคว...