16 ไอเดีย “ผนังอิฐ” สร้างสรรค์บรรยากาศดั้งเดิมแบบดิบๆให้บ้านของเรา

“อิฐ” คือวัสดุก่อสร้างที่ทำจากดิน ซึ่งเป็นสิ่งที่มาจากธรรมชาติ หากนำมาใช้ในงานก่อสร้าง จะเพิ่มความเป็น Rustic หรือ ความเป็นชนบท ให้กับงานนั้นๆได้เป็นอย่างดี สำหรับในวันนี้ ทางเราได้นำไอเดียการตกแต่งบ้านด...